Buurtbemiddeling

BETER EEN GOEDE BUUR, DAN EEN VERRE VRIEND…

Iedereen wil prettig wonen, maar niet iedereen ervaart dit. Helaas kan het gebeuren dat u zich ergert aan uw buren. Een feestje dat tot ver na middernacht geluidsoverlast veroorzaakt, een hond die de keel schor blaft als de buren van huis zijn, het bestelbusje van de buurman dat uw uitzicht belemmert…
Het zijn ergernissen die zich kunnen voordoen. Een probleem wordt het als buren er niet in slagen dit bespreekbaar te maken. Kleine ergernissen kunnen leiden tot een fikse ruzie.

Buurtbemiddeling bemiddelt in een beter contact tussen u en uw buren. Heeft u tot nu toe zonder resultaat bij uw buren aangegeven dat u overlast ervaart, dan kunt u gebruik maken van Buurtbemiddeling.
Speciaal opgeleide bemiddelaars gaan in gesprek met u en uw buren en begeleiden u tijdens een eventueel bemiddelingsgesprek. Ervaring leert dat één goed gesprek vaak al helpt om te komen tot een beter onderling contact en een oplossing voor de overlast. 

De gemeente Leudal biedt haar inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Buurtbemiddeling.

WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN BUURTBEMIDDELING?

Elke inwoner van de gemeente Leudal kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Het maakt niet uit of u in een koop- of in een huurhuis woont. Wat we wel van u verwachten, is een actieve houding. Als u oprecht een oplossing wilt en u bent bereid om naar elkaar te luisteren, dan is er een reële kans op een oplossing.
Ook organisaties, zoals woningcorporaties en politie, kunnen u adviseren contact met Buurtbemiddeling op te nemen of melden u, met uw toestemming, aan.

Buurtbemiddeling bemiddelt niet als er sprake is van buitensporige agressie, alcohol of drugsverslaving, zware psychiatrische problematiek, aanvaringen met instanties of conflicten binnen één familie.

BUURTBEMIDDELAAR WORDEN?
Buurtbemiddeling  is vrijwilligerswerk. Wij komen graag in contact met enthousiaste mensen die het leuk vinden om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan. U wordt onderdeel van een leuk team met professionele ondersteuning en begeleiding. Wij vertellen u er graag meer over.

Telefoon: 06-20280576 (spreek eventueel uw bericht in en wij bellen terug) E-mail: info@proteionbuurtbemiddeling.nl Internet: www.proteionbuurtbemiddeling.nl