Beverburcht Uffelsebeek

Beverburcht  Uffelse Beek nabij Camping Peelhof.

Het zal de diverse wandelaars opgevallen zijn dat de dam in de beek bij de grote Beverburcht nabij de betonnen brug over de Uffelse Beek in de buurt van Camping Peelhof niet meer zo groot is als voorheen.        
Wat is er namelijk gebeurd; Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft tijdens de enorme regenval periode besloten om alle obstakels in de Uffelse beek te verwijderen zodat het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt en dus de wateroverlast beperkt kan worden. Het gevolg is dat de  dam met snoeihout van de bever zijn wintervoorraad is verwijderd uit de beek. De Beverburcht nabij het Puinebrök Ommetje is onaangetast gebleven.Het waterschap heeft tevens met een aantal waterpompen gedurende de enorme regen periode, water vanuit de Uffelse Beek in het Kanaal Wessem Nederweert gepompt Zonder deze actie zou de wateroverlast nog groter geweest zijn.   
(Foto: Léon Goossens)