Dorpsraad Grathem

Een aantal inwoners van Grathem heeft in 2006 het initiatief genomen om te komen tot een dorpsraad voor Grathem. De reden voor het oprichten van een dorpsraad was de gemeentelijke herindeling in midden Limburg waar 16 dorpskernen samen gingen in de nieuw te vormen gemeente Leudal.

Door de afstand tussen het gemeentebestuur van de gemeente Leudal met 37.000 inwoners en de inwoners van Grathem met 1800 inwoners zo klein mogelijk te houden denken de initiatiefnemers een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de inwoners van Grathem. Er is een "Stichting Dorpsraad Grathem" opgericht. Gekozen is voor een stichting om slagvaardig te kunnen werken. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen, voorzitter is Theo Rittersbeek. Verder wordt het bestuur nog bijgestaan door een aantal mensen die bij de start als initiatiefnemers en momenteel als adviseur zeer nauw betrokken zijn bij de inspanningen van de Dorpsraad. 

8 december 2006: Oprichting Dorpsraad Grathem
De eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van draagvlak creëren en trachten een weg te vinden in de juiste aanpak van zaken die de inwoners van Grathem bezig houden. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er reeds een aantal belangrijke zaken met betrekking tot leefbaarheid zijn gerealiseerd. 

De dorpsraad is op de allereerste plaats een adviesorgaan.

  • Adviesorgaan over concrete zaken van algemeen belang die liggen op het gebied van welzijn, leefbaarheid en de veiligheid in ons dorp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verenigingsleven, sportaccommodaties, ouderen- en jongerenvoorzieningen, verkeer, bestemmingsplannen etc.
  • Adviesorgaan met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de inwoners van het dorp, waarbij de dorpsraad gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen aan het gemeentebestuur van onze gemeente.

Individuele belangen van personen en/of verenigingen zijn zaken die niet bij de Dorpsraad thuishoren en daar ook niet behandeld zullen worden. 

Uitgangspunt bent U!

Uw inbreng is van groot belang. U kunt uw vragen of suggesties over diverse onderwerpen bij de dorpsraad kwijt. Wanneer het voor u niet duidelijk is of het een algemeen belang dient, is het toch verstandig het onderwerp aan te kaarten. Dit doet u door een van de bestuursleden te benaderen (schriftelijk of mondeling). De dorpsraad bespreekt de door u ingebrachte vragen op haar vergaderingen, waarna u z.s.m. een reactie terugkrijgt wat er wel of niet mee gedaan is of wat er wel of niet mee gedaan kan worden. De dorpsraad garandeert dat uw vragen en onderwerpen discreet worden behandeld. 

Tenminste éénmaal per jaar zal er een openbare vergadering plaatsvinden waar iedereen welkom is. Op deze vergadering zal informatie worden uitgewisseld over de gang van zaken en de activiteiten van de dorpsraad. Wij hopen dat we als dorpsraad veel voor onze gemeenschap kunnen betekenen.

Agenda

10
jul
2024
Dorpsraad Grathem
13
jul
2024
Dorpsraad Grathem
10
aug
2024
Dorpsraad Grathem
14
aug
2024
Dorpsraad Grathem
02
sep
2024
Dorpsraad Grathem
11
sep
2024
Dorpsraad Grathem
14
sep
2024
Dorpsraad Grathem
09
okt
2024
Dorpsraad Grathem
12
okt
2024
Dorpsraad Grathem
04
nov
2024
Dorpsraad Grathem