2015

Alleen items die bovenstaande geselecteerde categorieën bevatten worden weergegeven.
21-12-2015 - 13:48
Beste inwoners van Grathem.2015 is weer voorbij, er zijn mede dankzij uw inbreng, een aantal zaken opgepakt en gerealiseerd, ook zijn er nog zaken in voorbereiding. Wij kunnen terug kijken op wederom een geslaagd jaar. In goed overleg en samenwerking met de gemeente Leudal, in het... Lees meer
15-12-2015 - 20:51
Brief aan wethouder Vogels gemeente leudal d.d. 14-12-2015Geachte heer Vogels,  Als Dorpsraad Grathem willen wij ons graag aansluiten bij de bezorgdheid die is ontstaan naar aanleiding van de mogelijke gevolgen voor de peuterspeelzaal in de kern Grathem.   Zoals bekend is de... Lees meer
24-11-2015 - 14:09
Op zondag 15 November was het weer zover.Sinterklaas en zijn pieten kwamen naar Grathem.Op een oude brandweerauto reden al een paar pieten door het dorp, om de kinderen een warm hart toe te dragen.Om 14.00 uur stonden op het Nassauplein een heleboel kinderen Sinterklaas en zijn pieten op te... Lees meer
20-10-2015 - 20:12
De gemeente Leudal heeft een bewonersavond georganiseerd "burgerparticipatie en openbaar groen". Een nieuwe vorm van meepraten over het openbaar groen binnen onze kern en het buitengebied.De uitnodiging en tevens de situatieschetsen van het openbaar groen waar het in 1e instantie om gaat... Lees meer
18-10-2015 - 13:03
Hulpbehoevenden uit Leudal die hulp/zorg krijgen van een mantelzorger kunnen samen met hun mantelzorger een compliment (kleine financiële bijdrage) aanvragen. De uitvoering daarvan gebeurt in directe samenwerking en deels door welzijnsinstelling Synthese. Laat deze kans niet liggen uw mantelzorger... Lees meer
07-10-2015 - 12:40
Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november is er weer een toneeluitvoering, u bent van harte welkom.Voor meer informatie zie bijgevoegde "Poster" 
03-09-2015 - 19:40
Goede doelen actie: één collecte.Ook in Grathem willen we in navolging van nog zeven andere kernen in Leudal deze uitdaging aangaan.De dorpsraad is op verschillende manieren benaderd om te participeren in de goede doelen week. Graag werken we hieraan mee en het doel is toe te werken naar één... Lees meer
24-06-2015 - 17:53
Ook dit jaar was er weer een Nationale Buitenspeeldag op 10 Juni in de speeltuin aan de Beatrixstraat.Het weer was ons goedgezind en daardoor was er weer een goede opkomst. Dit jaar waren er ruim 50 kinderen aanwezig die genoten van diverse spellen , o.a. zaklopen ,spekhappen ,... Lees meer
21-06-2015 - 10:16
De Dorpsraad Grathem nodigt u uit om samen met de inwoners van Grathem een deel van de knopenlopen route te doen. Tijdens de wandeling willen wij stil blijven staan bij enkele bijzondere landschapselementen en daar iets over vertellen. Ook wij willen informatie van u ontvangen door tijdens het... Lees meer
21-05-2015 - 22:29
Ook dit jaar was het weer een geslaagde koningsdag , dit maal weer zoals vanouds op het Nassauplein.Wederom leuke spellen neer kunnen zetten, zoals eendjes hengelen, spijkerbroek hangen, doel schieten, limbo dansen, dienblad stapelen, stokvangen en stoepkrijten.Voor de kleinere kinderen was er... Lees meer

Pagina's