Het eetpunt Samen Tafelen in Grathem vierde op 10 januari 2024 haar 10 jarig jubileum.

Het Samen Tafelen is een initiatief van de Dorpsraad Grathem. Een aantal enthousiaste vrijwilligsters organiseert reeds 10 jaar elke maand een diner voor haar gasten. Hiermee zorgen ze ook voor ontmoeting en gezellig samenzijn. In het kader van dit jubileum vond er op 10 januari een feestelijke bijeenkomst plaats in de Nassaurie. Voor de gasten werd een uitgebreid 4 gangen diner geserveerd. Ook werden de vrijwilligsters van het 1e uur uitgenodigd om deel te nemen aan dit jubileumfeest.  

Door de gemeente Leudal is een financiële bijdrage verstrekt in het kader van het project “Een tegen Eenzaamheid”. Het project zorgt voor verbinding en ontmoeting,  het centrale thema in de strijd tegen eenzaamheid.
Door o.a. ZijActief, Seniorenvereniging, Dorpsraad Grathem en een afvaardiging van de vaste gasten werden de vrijwilligsters geprezen en bedankt voor hun voortreffelijke inzet. Dat alles werd nog eens extra gewaardeerd met een welverdiend applaus.

Vanwege ziekte konden enkele dames helaas niet aanwezig zijn, een afvaardiging van de vrijwiligsters zal die dames op korte termijn bezoeken om de waardering en dank over te brengen.