Same väör oos Kepèl

Een projectgroep die zorg draagt voor de Servaaskapel te Nunhem. aan de rand van het mooie natuurgebied Leudal, heeft 100.000 euro nodig om gerenoveerd te worden om vervolgens ook de generaties na ons in de gelegenheid te stellen de Servaaskapel te kunnen bezichtigen. Adres: Servaasweg 44a Nunhem, Limburg.
​Namens de dorpsraad Nunhem vragen wij hiervoor uw aandacht.

“Same väör oos Kepèl” is een burgerinitiatief wat gestart is vanuit de gemeenschap van Nunhem, één van de kleinste kernen binnen de gemeente Leudal. Dit initiatief wordt vanaf de start, afgelopen juni 2023, door de Nunhemse bewoners gedragen en volop ondersteund. In een kern zonder winkels, een basisschool en zonder voetbalclub blijft het van groot belang dat inwoners zich blijven verenigen en inzetten voor de leefbaarheid van het dorp, mede door deze initiatieven. “Same väör oos Kepèl” heeft al diverse activiteiten georganiseerd of op de planning staan in 2023 en 2024. 

Verdere informatie staat vermeld op de bijgevoegde flyer en op de website https://www.dorpsraadnunhem.nl/servaaskapel/