Voortgang realisering oeverzwaluwwand

De werkgroep buitengebied is al enige tijd bezig met de realisatie van de oeverzwaluwwand. Een tijdlang hebben er zo'n 100 palen gestaan en een bord              
"Hier wordt gewerkt" Op dit moment is er ongeveer 80 m3 Limburgse klei (Leem) tegen de palen aan gestort. Na het inklinken van deze klei zullen de palen weer worden verwijderd en zien we een mooie kleiwand voor de oeverzwaluw. Deze wand zal nog worden afgewerkt en ingezaaid met een laagblijvend kruidenmengsel. Deze wand ligt volgend voorjaar verscholen tegen de rietkraag van Natuurmonumenten langs de Uffelse beek. Vanaf de parkeerplaats gezien achter de metershoge beukenhaag van Kasteel Groot Buggenum. De wand is zo'n 12 meter lang, 2,5 meter breed en ruim 2 meter hoog. Ons streven is om voor het einde van het jaar 2023 deze wand klaar te hebben, zodat wij, hopelijk, de oeverzwaluw vòòr het broedseizoen 2024 in grote getale mogen begroeten in ons mooie Grathems buitengebied.
Het project  “De aanleg van een Oeverzwaluwwand langs de Uffelse beek nabij Kasteel Groot Buggenum"  is door een afvaardiging van de werkgroep Buitengebied bij de organisatie van Kern met Pit gepresenteerd. Kern met Pit heeft positief gereageerd waardoor het project kans maakt op een prijs van € 1000,— en het predikaat " Grathem Kern met Pit 2023.