1e boek Dorpsgezichten Grathem uitgereikt aan de Dorpsraad Grathem

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Grathem op 22 mei 2023 heeft de werkgroep Grathem in Beeld het 1e boek van Dorpsgezichten Grathem uitgereikt aan de voorzitter van de Dorpsraad Grathem. Door werkgroeplid Har Parren is een uiteenzetting gegeven van de tot standkoming van de werkgroep en de werkzaamheden die zij tot nu toe hebben uitgevoerd. De werkgroep wil vooral het cultureel erfgoed van Grathem veilig stellen en bewaren voor het nageslacht, enerzijds in de vorm van een boek en anderzijds door alles te digitaliseren. Har had een aansprekend verhaal, dit gelet op de non-verbale reacties vanuit de zaal. Vooral bij de ouderen zag je een blik van herkennning bij het horen van de anekdotes en verhalen. Aansluitend heeft Wouter Daemen nog een uiteenzetting gegeven over het Limburgs Erfgoed Net en de Coöperatie Erfgoed Limburg. Een 1e aanzet tot digitalisering en publicatie van de foto's, film en verhalen is reeds gegeven en kunt u terug zien op de website van Limburgs Erfgoednet https://limburgserfgoednet.nl/gratheminbeeld