Goed bezochte informatieavond Duurzaamheid en Energiebesparing

Op 9 januari 2023 vond de door de Dorpsraad georganiseerde avond over duurzaamheid en energiebesparing plaats in de Nassaurie. Met een opkomst van 70 belangstellenden moge het duidelijk zijn dat het onderwerp leeft binnen onze gemeenschap. De diverse sprekers hebben, soms interactief, belangrijke thema's aan de orde gesteld, tips gegeven en de mensen ruimte geboden, indien gewenst, voor een 1 op 1 gesprek.
De presentatie, zonder de getoonde filmpjes, zal als pdf worden verzonden aan de mailadressen zoals vermeld op de presentielijst. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage hieronder: