Werkzaamheden aan het Prof. Hentrichpad

Werk in Uitvoering ter verbetering van het Prof. Hentrichpad.

U heeft wellicht gezien of ondervonden dat is gestart met de werkzaamheden om het Prof. Hentrichpad te verbeteren, te verbreden en een nieuwe toplaag aan te brengen. Door de natte  weersomstandigheden in de winterperiode en het erop volgende voorjaar heeft men de werkzaamheden stop moeten leggen, machines zakken weg in de drassige grond. Nu intussen de grond weer droog is kan het werk verder afgemaakt worden. Het plan is om de laatste weken van augustus het werk te hervatten. Voor die tijd zullen we het moeten doen met een op plaatsen modderig pad en veel plassen water.
Wij vragen dan ook begrip hiervoor.
Als straks de werkzaamheden zijn voltooid zal er een prachtig wandelpad liggen waar iedereen vrij kan wandelen en rolstoel gebruikers ook kunnen genieten van dit mooie stukje natuur.

Werkgroep Buitengebied