Verwijzing naar Buurtsuper “Bie Smidje” gerealiseerd.

Sinds lange tijd was er binnen onze kern behoefte aan verwijzingsborden
naar onze buurtsuper “Bie Smidje”. Vooral voor de toeristen en
arbeidsmigranten is het belang dat ze de winkel kunnen vinden.
Zowel door de Dorpsraad en de familie Schreurs zijn meerdere inspanningen gedaan deze verwijzingsborden te realiseren. 
Begin 2019 is er namens de Dorpsraad nogmaals bij de gemeente Leudal aandacht voor gevraagd.
In de loop van het jaar heeft er overleg plaats gevonden, waarbij de familie Schreurs, Dorpsraad Grathem en de teamleider van het Projectbureau Ruimte van de gemeente Leudal aanwezig waren.
Dit gesprek heeft ertoe geleid, dat alle partijen het er over eens waren, dat de borden er moesten komen. De verwijzingsborden zijn vervolgens in opdracht van de gemeente, naar wens van de familie Schreurs en de Dorpsraad, gemaakt en op diverse plaatsen in de kern Grathem opgehangen.