Vacature Stichtingsbestuur BMV de Nassaurie

Het stichtingsbestuur van BMV de Nassaurie is hét orgaan dat de belangen behartigt van alle partijen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van BMV. 
Een goed draaiend stichtingsbestuur is immers het fundament voor een goed draaiende Brede Maatschappelijke Voorzieningen. 
Zoals wellicht bekend, is het huidige Stichtingsbestuur op zoek naar een nieuwe mensen voor de invulling van de diverse functies om op deze manier er zorg voor te dragen dat de Grathemse verenigingen, maar ook huurders (ver) hierbuiten tot in lengte van jaren gebruik kunnen maken van deze prachtige accommodatie.   
Heeft u vragen of wilt u een gesprek neem dan contact op met de huidige voorzitter van de stichting BMV.
In de bijlage leest u alles over de profielen van de diverse functies binnen het stichtingsbestuur.