Repair Café binnenkort ook in Grathem

In het kader van “duurzaamheid” dat ons tegenwoordig allemaal raakt, hebben wij het idee opgepakt een Repair Café te starten. Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om samen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact. Het Repair Café is een geheel nieuw initiatief in Grathem, waarbij een aantal vrijwilligers hun kennis en handvaardigheid inzetten ten behoeve van de inwoners van Grathem. Wij hebben in 2020 een aanvang gemaakt met de uitwerking van het idee. Echter vanwege covid-19 is alles op een laag pitje gezet en heeft alles jammer genoeg tijdelijk stopgelegen. Wij hebben de draad weer opgepakt en hebben ons project inmiddels aangemeld voor de leefbaarheidswedstrijd “Kern met Pit” Ons project komt in aanmerking voor het predicaat “Kern met Pit” en een beloning van 1000 euro. Wij moeten het project dan wel binnen een jaar realiseren. Wij denken in het 1e kwartaal van 2022 te kunnen starten met een maandelijks dagdeel van enkele uren. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Wilt u meer weten over ons project neem dan eens een kijkje op de site van “Kern met Pit” Zodra wij van start gaan zult u dat vernemen via de gebruikelijke kanalen met daarbij ook een aantal details over de praktische invulling. Ik heb hieronder een link geplaatst daar kunt u meer informatie en een filmpje vinden over ons project. Ga naar "ingeschreven projecten 2022" en zoek op Repair Café: https://kernmetpit.nl/projecten/default.aspx