René Schreurs lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de maatschappij,                     
b.v. in het verenigingsleven of anderszins voor de gemeenschap in het 
dorp kunnen een lintje krijgen. De heer René Schreurs is voorgedragen voor een onderscheiding en die heeft hij vol trots op 26 april 2019 uit handen van burgemeester Arno Verhoeven in ontvangst genomen. René is sinds 1957 werkzaam als zelfstandig ondernemer en eigenaar van ‘Bie Smidje’ in Grathem: een winkel in doe het zelf-, ijzerwaren, gereedschappen en huishoudelijke artikelen. In de periode 2012-2013 is er met inspanning van de heer Schreurs, de gemeente Leudal en Dorpsraad Grathem gekeken of een buurtsuper voor Grathem haalbaar was. Op 14 februari 2014 was de (her)opening van zijn zaak, uitgebreid met een buurtsuper. Tevens kon hierdoor ook de pinautmaat in Grathem gehandhaafd blijven. Vanaf 1966 is de heer Schreurs, met een kleine onderbreking, vrijwilliger bij Schutterij Sint Severinus in Grathem. Van 1966 tot 1978 leidde hij de jeugdleden muzikaal op en sinds 1992 is hij ook leider van de jeugdslagwerkers. De heer Schreurs was ook actief in de “commissie aanschaf nieuwe uniformen” en de “commissie onderhoud en kantinebeheer”. In 2016 was hij coördinator van de (ver)nieuwbouw van het schutterslokaal. Ook voor Harmonie Sint Agatha is de heer Schreurs sinds 2000 als vrijwilliger actief. Al met al een vrijwilliger die naast zijn eigen zaak van enorme waarde is voor de leefbaarheid in zijn dorp Grathem.