Overdracht Grathemermolen aan Stichting het Limburgs Landschap

De gemeente Leudal is vanaf 2006 eigenaar van de Grathemermolen in Grathem. De watermolen ligt schilderachtig aan de ingang van het dorp aan de Uffelse beek. Al in de 13e eeuw bevond zich in Grathem de banmolen van het stift van Thorn. In 1874 werd de molen verkocht aan de pachter-molenaar en werd de Grathemermolen ingrijpend gemoderniseerd. In 1915 werd de molen verbouwd tot turbinemolen. Vanaf de aansluiting op het elektriciteitsnet in 1930 werd er elektrisch gemalen. Het huidige waterrad werd in 1995 naar oud voorbeeld teruggeplaatst en gekoppeld aan het gietijzeren binnenwerk, het oudste gegoten aandrijfwerk voor molenstenen in Nederland. De molen is echter nog steeds maalvaardig en compleet uitgerust, dankzij o.a. de inzet van de voormalige Stichting Grathemermolen . Kortom cultuurhistorisch een bijzondere plek.

Verval

De molen en zeker de aangrenzende woning en voormalige stallen zijn niet meer in optimale conditie, o.a. omdat de woning al jarenlang niet meer gebruikt wordt. Ondanks allerlei plannen kwam een echte herbestemming niet van de grond. Reden voor de gemeente om samen met Het Limburgs Landschap te kijken naar een haalbare toekomst. Het Limburgs landschap gaat herbestemmingsplannen uitwerken en alvast werken aan de consolidatie van de gebouwen om verdere achteruitgang te stoppen.

Overdracht

Omdat Het Limburgs Landschap als erkende monumenteninstelling al meerdere waardevolle monumenten heeft weten te restaureren en zo te behouden voor de toekomst draagt de gemeente de molen nu feestelijk over aan de stichting op de Open Monumentendag op zondag 10 september. De overdacht is om 15 uur in de molen. De molen is overigens tussen 11 en 16 uur opengesteld tijdens Open Monumentendag.

(Bron: Stichting Limburgs Lanschap)

(Foto's: Theo Rittersbeek, zie hiervoor onze fotogalerie)