mobiliteitsplan gemeente Leudal

De gemeente Leudal is een nieuw mobiliteitsplan aan het ontwikkelen en vraagt inwoners om mee te denken.

Hoe kunnen alle voorzieningen in de gemeente bereikbaar blijven? En hoe kunnen alle bewoners van de gemeente zich vrij blijven verplaatsen?
Maar ook: hoe gaan we om met parkeren? Hoe zorgen we voor veilige wegen, kruispunten en veilig verkeersgedrag?

Vragenlijst
Deze en meer onderwerpen komen allemaal aan bod in het mobiliteitsplan. Via een online discussieplatform waarop vijf topics staan, kunnen alle inwoners meepraten.
Ook is hier een link naar een korte vragenlijst te vinden.

Adviesbureau Mobycon begeleidt de online discussie. Om mee te doen moet men zich eerst aanmelden. Dat kan via deze link.