Marktconsultatie "Markt 8" Grathem

De gemeente Leudal heeft het voormalige transportbedrijf, gelegen aan de Markt 8 en 8a in Grathem, aangekocht. Dit met het doel te komen tot een gewenste herontwikkeling van de locatie, die geen onevenredige overlast geeft in het centrum van Grathem. Daarvoor heeft de gemeente Leudal al een aantal mogelijkheden onderzocht. Alvorens tot een definitieve herontwikkeling over te gaan nodigen zij vrijblijvend partijen uit om mee te denken over de herontwikkeling van deze locatie. 

De gemeente heeft spelregels opgesteld waaraan de mogelijke planinvulling moet voldoen. Op basis van de combinatie van planinvulling en de prijs die men wil betalen voor het aankopen van de locatie, maakt de gemeente een afweging over de mogelijke herontwikkeling. Het uitgangspunt is om aan het beste idee mee te werken. Dit binnen de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft.

De spelregels voor de marktconsultatie kunt u hier bekijken:  

 

 Marktconsultatie_markt_8_grathem(4.94 MB)

  •