Kerkuurwerk Parochie St. Severinus

Pastoor Marcus Vankan heeft ons, mede namens het kerkbestuur van de parochie Grathem, gevraagd om enige aandacht te schenken aan de dringend noodzakeijke reparatie van het kerkuurwerk. Om deze reparatie te bekostigen hebben ze een inzamelingsaktie gehouden onder de inwoners van Grathem. Als u ook van mening bent dat de kerkklokken van de euwenoude St. Severinuskerk in Grathem weer optimaal moeten kunnen functioneren dan verwijs ik naar bijgevoegd document. Ook kunt u de link hieronder aanklikken om een kort promotiefilmpje te bekijken.
Het is voor de leefbaarheid in ons mooie Grathem en het behoud van onze onze oude dorpskern zeker de moeite waard dit soort beeldbepalende elementen te behouden. https://youtu.be/5Y0BUm1slSc