Kerkelijk zangkoor St. Severinus Grathem

Na 55 jaar wordt het kerkelijk zangkoor St. Severinus in Grathem opgeheven. De parochie Grathem is een van de 5 parochies van het cluster Tabor een samenwerkings verband van de parochies Heythuysen,Baexem,Leveroy, Kelpen-Oler en Grathem Inmiddels parochiefederatie Tabor.
Binnen de federatie worden ook de koren samengevoegd. Dit alles is noodzakelijk gelet op het kerkbezoek, de financiën, vrijwilligers enz.
Er blijven twee koren over binnen de federatie namelijk het gemengd koor St. Cecilia in Heythuysen onder leiding van Luc Jacobs met daaraan gekoppeld een gregoriaans koor en een clusterkoor met daaraan gekoppeld een rouw en trouwkoor onder leiding van Marij Berkers. Leden hebben aan kunnen geven bij welk koor zij actief willen worden. De koren zullen over parochie grenzen heen gaan samenwerken .Van ons koor worden een aantal leden actief in het clusterkoor en het rouw en trouwkoor.

Wij willen dan ook dank zeggen aan alle leden die in deze 55 jaar een bijdrage hebben geleverd aan het kerkelijk zangkoor. Ook dank aan alle parochianen die ons gesteund hebben in deze 55 jaar.

Het kerkelijk zangkoor St. Severinus zal op zondag 22 augustus voor de laatste keer in de huidige samenstelling de Eucharistieviering opluisteren. Drie van onze leden zijn al lid van de oprichting. We zullen het missen de wekelijkse repetitie in Meetingpoint de Nassaurie, en het opluisteren van de eucharistieviering.
Wij willen dan ook iedereen van harte uitnodigen om 22 augustus aanwezig te zijn in een feestelijk gezongen H. Mis als afscheid. De H. Mis is om 11.00 uur in de parochiekerk te Grathem.