Informatiebijeenkomst "Patrijs in Grathem"

Informatie bijeenkomst "Patrijs in Grathem" Organisatie is in handen van Stichting IKL. Ook de wekgroep buitengebied van de dorpsraad Grathem is zijdelings betrokken bij dit project. BMV de Nassauri, Nassauplein in Grathem, inloop start om 19.00 uur

Tot voor enkele tientallen jaren een normaal beeld in het buitengebied, maar momenteel een steeds zeldzamere ontmoeting: een vlak voor je voeten opvliegend groepje patrijzen. Niet alleen in de omgeving van Grathem, maar in geheel Nederland gaat het aantal patrijzen om verschillende redenen drastisch achteruit. Afgelopen zomer hebben enkele lokale burgers bij stichting IKL een oproep gedaan om samen dit tij te keren. Stichting IKL is samen met de burgers en met andere partijen (gemeente Leudal, WBE Land van Horne en Natuurrijk Limburg) in gesprek gegaan om de handen in elkaar te slaan om de patrijs te redden voor Grathem en omgeving. Graag willen wij stichting IKL bewoners van Grathem en uit het buitengebied van Grathem uitnodigen voor een informatie-avond waar wij uitleg geven aan het reeds afgelegde traject. Ook wordt gekeken naar de huidige situatie van het buitengebied in relatie tot de wensen van de patrijs. Daarna wordt vooruit gekeken hoe we samen voor een patrijsvriendelijk landschap kunnen zorgen.
D
eze informatie-avond ia toegankelijk voor alle geïnteresseerden op maandag 4 december om 19.30 in BMV de Nassauri, op het Nassauplein in Grathem, inloop start om 19.00 uur.
In verband met de indeling van de zaal en de koffie, horen we graag uw aanmelding via email op ikl@ikl-limburg.nl onder vermelding van Patrijzenproject Grathem.