Herdenking 80 jaar bevrijding Grathem 16 november 2024

Een werkgroep van de Dorpsraad is begonnen met het voorbereidende werk voor een blijvende herinnering. Er wordt door hen druk gewerkt aan een programma. Wilt u een  financiële bijdrage doen aan het welslagen van deze viering dan zouden wij dat zeer op prijs stellen, immers het spreekt voor zich dat wij de intentie hebben om de bevrijdingsdag blijvend te herinneren.

Voor een bijdrage (QR code is ook mogelijk) zie bijgevoegd document.