Grathem wederom predicaat "Kern met Pit"

Afgelopen zaterdag 20 januari hebben de mensen van de werkgroep Buitengebied een pitch gegeven voor Kern met Pit en Katalys. 
Samen met 17 andere deelnemers werden de diverse projecten gepresenteerd in de vorm van beeld en geluid.
Ons project "het realiseren van een 12 meter lange oeverzwaluwwand langs de Uffelse beek" dat gestart is in maart 2023 heeft enkele tegenslagen gekend. Met name de enorme regenval in het najaar van 2023 heeft ons parten gespeeld. De 80 m3 aangevoerde grond was zo zwaar geworden dat de voorlopige keerwand van 100 palen het begeven heeft. Door deze tegenvaller is het project niet tijdig afgekomen. Voor de jury was dit echter geen reden om de toekenning "Predicaat kern met Pit" af te wijzen. Juist de grote inspanningen die door de werkgroep verricht zijn werden gewaardeerd. Wij hebben niet opgegeven en zijn de schouder eronder blijven zetten. De jury had dan ook het volste vertrouwen dat de wand dit voorjaar klaar zal zijn om de oeveerzwaluwen te kunnen gaan bewonderen. De cheque ter waarde van € 1000 en een plaquette werd in ontvangst genomen door Bert Dalemans, kartrekker van dit project. Namens de Dorpsraad Grathem, alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan dit project hartelijk dank voor jullie enorme inzet.