Geslaagde Reanimatie-estafette kern Grathem

Op vrijdag 30 september 2016 vond in Leudal de 11e reanimatie-estafette plaats. Op deze dag werd op een bijzondere wijze aandacht geschonken aan het belang van reanimeren.

Aan deze reanimatie-estafette was ook een kernen-estafette verbonden waaraan de kern Grathem ook deelgenomen heeft.
Er werd medewerking verleend door Jenaplanbasisschool De Klink, door Ria Ophelders van “Atento EHBO”.  Wethouder Piet Verlinden was als prominente inwoner van Grathem ook aanwezig. 
Wij kunnen terug kijken op een wel zeer geslaagde activiteit. In afwachting van de komst van brandweer en hulpverleners werden de leerlingen van groep 7 en 8 al vast in stelling gebracht door Ria Ophelders. De kinderen en leerkracht waren razend enthousiast. Spontaan sloten de leerlingen en leerkracht van groep 5 en 6 zich aan bij het gezelschap. Nadat de hulpverleners met veel lawaai en zwaailicht waren gearriveerd begon het echte werk. Ook nu weer hadden de leerlingen de volle aandacht voor de professionele hulpverleners. Er werden vragen gesteld en mede door de goede voorbereiding tijdens de lessen op school wisten vele leerlingen het juiste antwoord te geven.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde reanimatie-estafette waarbij vooral de kinderen weer een beetje meer bewust zijn gemaakt van het belang van hulpverlening. Mijn dank wil overbrengen aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan deze dag en ik wil de wens uitspreken dat deze reanimatie-estafette toch zeker een keer in de twee jaar herhaald zal worden.

Voorzitter Dorpsraad Grathem
Theo Rittersbeek