Fototentoonstelling Grathem in Beeld en Woord zeer geslaagd

Onze fototentoonstelling Grathem in Beeld en Woord op 24 en 25 februari                         werd bezocht door 450 mensen, zowel jong als oud was vertegenwoordigd.
Het aanal bezoekers was boven verwachting en geeft des te meer aan dat Limburgs erfgoed behouden moet blijven. De vele reactie die loskwamen bij het bekijken van de foto's en films waren zeer positief te noemen. De mensen genoten zichtbaar. Er waren zelfs mensen bij die zondag terug kwamen om nog oude foto's, soms volledige albums, aan de werkgroep ter beschikking stellen. Een groot neveneffect was dat mensen met elkaar in gesprek gingen en samen gezellig een kopje koffie met vlaai of een glaasje drank bestelden. De werkgroep kijkt dan ook met een voldaan gevoel terug en heeft meermaals uitgesproken "daar doe je het voor" Een woord van dank is ook op de plaats voor de vrijwilligers die hebben geholpen met het inrichten van de tentoonstelling, het beheren van de bar en het na afloop opruimen van het gehele gebeuren. 

Een 1e aanzet tot digitalisering en publicatie van de foto's en een film is reeds gerealiseerd en kunt u terug zien op de website van Limburgs Erfgoednet https://limburgserfgoednet.nl/gratheminbeeld De werkgroep zal snel aan de slag gaan om die digitale verzameling uit te breiden met beelden en verhalen zoals die voorbij zijn gekomen tijdens deze fototentoonstelling.