Bewonersavond Burgerparticipatie en Openbaar Groen

De gemeente Leudal heeft een bewonersavond georganiseerd "burgerparticipatie en openbaar groen". Een nieuwe vorm van meepraten over het openbaar groen binnen onze kern en het buitengebied.
De uitnodiging en tevens de situatieschetsen van het openbaar groen waar het in 1e instantie om gaat is als bijlage bijgevoegd. Natuurlijk is er ook ruimte om andere dringende zaken aan te dragen op die avond. 
Denk hierbij b.v. aan de veiligheid van schoolgaande jeugd of jeugd dat in de avonduren naar een sport/muziek-vereniging moet fietsen dit in relatie tot begroeiing en verlichting langs fietspaden.
Grijp deze kans aan en kom op 5 november a.s om 19.00 uur naar Zaal Geraats in Grathem.