Attentie voor de "Mantelzorger" 2016

De Mantelzorgattentie is een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers. De uitreiking van de attentie vindt plaats in de periode rond de dag van de Mantelzorg. Landelijk vindt deze dag plaats op 10 november.

Kent u iemand die mantelzorger is en die wel eens in het zonnetje mag worden gezet? Iemand die altijd onbaatzuchtig klaar staat voor het bieden van een helpende hand? Een familielid, een vriend, collega of een goede buur?

Meld deze persoon dan aan voor de Mantelzorgattentie.

De aanmeldingstermijn start op maandag 12 september. Aanmelden kan tot maximaal 10 oktober. 

Zie bijgevoegde document.