80 jaar bevrijding 16 november 2024

Beste dorpsgenoten,

Dorpsraad Grathem vraagt uw aandacht voor het volgende. 

Bij de nog levende mensen die de tweede wereldoorlog echt hebben meegemaakt zullen de beelden, de verschrikkelijke gebeurtenissen en ellende, zeker nog vers in het geheugen liggen. Voor de jongere generatie is het moeilijk zich voor te stellen hoe het toen geweest moet zijn in die verschrikkelijke tijd. Zij moeten zich een beeld zien te vormen aan de hand van wat ze lezen en de verhalen die de ouderen hierover vertellen.

Op 16 november 2024 is het 80 jaar geleden dat Grathem werd bevrijd. Het bestuur van de Dorpsraad wil dit groots gaan vieren.

Wij willen er graag een feestelijk tintje aan geven, al dan niet met het oprichten van een monument. Feit is dat wij nu allemaal profiteren van de heroverde vrijheid, die wij te danken hebben aan een grote militaire operatie, waarbij ook burgers en militairen gesneuveld zijn.

Er is in de bestuursvergadering van januari al een eerste brainstorm moment geweest. Hierbij was ook Marcus Vankan uitgenodigd en is in grote lijnen al gesproken over een aanpak en opzet van deze festiviteit.                   Wij zijn van mening dat dit jong en oud aangaat en dat dit door de hele gemeenschap gedragen dient te worden. In onze bestuursvergadering van februari hebben wij besloten dat het heel fijn zou zijn als op deze 80-jarige herdenking de Grathemse gemeenschap, de verenigingen en de school ruim vertegenwoordigd zijn.

Voor de organisatie van deze herdenking willen wij graag een werkgroep oprichten. De dorpsraad kan en wil dit niet alleen doen.

Als u binnen deze werkgroep een actieve rol wil spelen, laat dit dan via het secretariaat van de Dorpsraad of per mail weten voor 23 februari a.s.
Het e-mailadres is: jchevers@kpnmail.nlWij rekenen op u.