15e Jaarvergadering Stichting Dorpsraad Grathem

Onze 15e jaarvergadering is op MAANDAG 27 MEI a.s. in Meeting Point De Nassaurie.
Aanvang jaarvergadering 19.30 uur

Onder anderen worden de volgende onderwerpen besproken:

-Woningbouw in zijn algemeen
-80 jaar bevrijding van Grathem
-Enquete 2024 om uw mening te peilen 
-Spelbepalers in beweging met een maatschappelijke impact
  door Anouk Peeter (negen) en Ralp Henderickx (physiotherapeut)
-Terugblik en vooruitzien op de activiteiten en projecten van onze werkgroepen
-Wethouder Robert Martens heeft toegezegd ook aanwezig te zijn en
  open te staan voor vragen 

Financiële verslagen e.d. liggen ter inzage tijdens de vergadering. 
Wilt u zelf een onderwerp aandragen dat kan tot 20 mei via de contactgegevens zoals vermeld op de uitnodiging.

Reserveer de datum 27 mei 2024 al vast in uw agenda het is de moeite waard om uw mening te laten horen.
Het jaarverslag over 2023, de notulen van de jaarvergadering 2023 en de uitnodiging voor deze jaarvergadering zijn hier als bijlage bijgevoegd.