Kienen na afloop Samen Tafelen

Deze kienmiddag is een extra inloop-café en is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen die niet deelnemen aan het samen tafelen en staat in het teken van gezellig ontmoeten met elkaar. Er wordt gezorgd voor leuke prijsjes. Lcatie BMV de Nassaurie .

 

Organisatie: