Cluster Dorpsraad / Seniorenver. / Zonnebloem

 De Dorpsraad, de Seniorenvereniging en de Zonnebloem hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een eetpunt in Grathem op te starten.