Buurtvereniging 't Kroekelandj

Buurtvereniging 't Kroekelandj omvat de straten: Meidoornstraat, Not. Ph. Houbenstraat, Burg. Smeetsstraat, Clausstraat, Mauritsstraat, Constantijnstraat, Frisostraat en Irenestraat.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld: de leefbaarheid in het algemeen binnen het verenigingsgebied te handhaven en mogelijk te bevorderen. Wij trachten dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, festiviteiten, het onderhouden van contacten en indien bij ons bekend aandacht schenken aan feestelijke en droevige gebeurtenissen. Onze vereniging bestaat al sinds juni 1998, de officiële oprichting heeft plaats gevonden op 26 februari 1999.
Wij hebben al jaren zo ongeveeer 75 gezinnen die lid zijn. Wij zijn een jonge buurt met ongeveer 40 á 50 kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Onze niet meer weg te denken jaarlijkse gezellige barbeque kent een deelname van ongeveer 100 personen en 20 kinderen. Wilt u lid worden, of wenst u meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden door een mail te sturen aan info@kroekelandj.nl.