Jaarvergadering Dorpsraad Grathem

JAARVERGADERING OP MAANDAG 22 MEI IN MEETINGPOINT DE NASSAURIE.
Aanvang jaarvergadering 19.30 uur

Onder anderen worden de volgende onderwerpen besproken:

-Woningbouw perceel Huskens  (Presentatie Bouwbedrijf Smivers BV)
-Verjonging en uitbreiding bestuur van de Dorpsraad
-Presentatie van het boek “Grathem in Beeld” door de nieuwe werkgroep
-Flyer huis aan huis 4 x per jaar
-Synthese Luc Kessels gaat het hebben over een Financieel Informatie Punt, (FIP)
-Terugblik en vooruitzien op de activiteiten van onze werkgroepen 

Financiële verslagen e.d. liggen ter inzage tijdens de vergadering. 
Wilt u zelf een onderwerp aandragen dat kan tot 17 mei via de contactgegevens zoals vermeld op de uitnodiging.

Reserveer de datum 22 mei 2022 al vast in uw agenda het is de moeite waard om uw mening te laten horen.
Het jaarverslag over 2022, de concept notulen van de jaarvergadering 2022 en de uitnodiging voor deze jaarvergadering zijn hier als bijlage bijgevoegd.