“De aanleg van een Oeverzwaluwwand”

Grathem heeft in 2023 wederom een Kern met Pit project.

 

De werkgroep Buitengebied van de Dorpsraad Grathem heeft voor 2023 een nieuw project aangemeld bij Kern met Pit: Het project  “De aanleg van een Oeverzwaluwwand” langs de Uffelse beek nabij Kasteel Groot Buggenum is door een afvaardiging van de werkgroep Buitengebied bij de organisatie van Kern met Pit gepresenteerd. Kern met Pit heeft positief gereageerd waardoor het project kans maakt op een prijs van € 1000,— en het predikaat kern met Pit 2023. 
De voorbereidende werkzaamheden: toestemming – en/of vergunning(en) aanvragen bij diverse instanties zijn, na ruim 2 maanden, afgerond. Wij kunnen beginnen. De piketpalen voor de wand zijn inmiddels uitgezet en een banner “hier wordt gewerkt” van Kern met Pit is opgehangen.

Het maken van een:
Draaiboek met: wat hebben wij nodig, wat moet er wanneer en door wie gedaan worden?
Begroting: wat gaat het allemaal in totaal kosten?
Fondsenwerving: waar kunnen wij financiën genereren?
is in volle gang.

Enige informatie over de oeverzwaluwwand:

De wand ligt strakjes verscholen tegen de rietkraag van Natuurmonumenten en vanaf de parkeerplaats gezien achter de metershoge beukenhaag van Kasteel Groot Buggenum. De wand wordt zo'n 12 meter lang, 2,5 meter breed en ruim 2 meter hoog. Daarvoor gebruiken wij ruim 55 m3 leemhoudend zand van het Grensmaas project in Limburg. De steile, rechte wand komt richting het noorden -/ noordoosten. De boven en zijkanten worden ingezaaid met een laagblijvend kruidenmengsel. Ons streven is om voor het einde van het jaar 2023 deze wand klaar te hebben, zodat wij, hopelijk, de oeverzwaluw vòòr het broedseizoen 2024 in grote getale mogen begroeten in ons mooie Grathems buitengebied.

Wilt u ons een steuntje in de rug geven dan kunt u een donatie doen op rekeningnummer: NL 66 RABO 0129 3929 87 t.n.v. Stichting Dorpsraad Grathem.