Zonder draagvlak geen actie in Grathem

Inwoners van Grathem horen betrokken te zijn bij de besluitvorming in belangrijke onderwerpen die voor hen gevolgen kan hebben. Zodoende heeft de Dorpsraad dit jaar een enquête opgezet omtrent het thema van mogelijk eenrichtingsverkeer in de Koningin Julianastraat. Dit punt was ingebracht tijdens een dorpsschouw met de gemeente en werd in het verleden door enkele bewoners regelmatig onder de aandacht van de Dorpsraad gebracht.  Achtergrond van deze vraag is de betrekkelijk smalle doorgang en het vele verkeer dat door de straat moet. Vooraleer we met de gemeente de mogelijkheid van een eenrichtingsstraat gingen bespreken, hebben we alle bewoners middels een enquête naar hun mening gevraagd. De response was overweldigend, zo goed als alle vragenlijsten werden ingevuld. De idee van "zonder draagvlak geen actie" kon op veel bijval rekenen van de bewoners. De uitslag mocht dan geen definitieve winnaar aanwijzen (54% was voor eenrichtingsverkeer en 46% tegen) maar over één ding waren alle bewoners het eens: landbouw- en vrachtverkeer zo veel mogelijk weren uit de straat en rustiger rijden in de straat.

Alhoewel het werk van de enquête erop zit, willen we niet op onze lauweren rusten, totdat er afdoende maatregelen zijn genomen om de verkeersveiligheid op de Koningin Julianastraat te vergroten, zeker voor de gezinnen op de straat en de school die in de buurt ligt. Op dit moment worden daarvoor constructieve gesprekken gevoerd met de gemeente en kunnen we hopelijk op korte termijn bij de bewoners terugkomen.

Ideeën of opmerkingen?

Indien u een voorstel heeft om de leefbaarheid in Grathem te vergroten, laat ons dit weten zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.