Toneeluitvoering

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november is er weer een toneeluitvoering, u bent van harte welkom.
Voor meer informatie zie bijgevoegde "Poster"