Padden zoektocht in Grathem

Wil je mee op de padden zoektocht in Grathem ?

Aan de Bosstraat in Grathem is een paddenpopulatie gevestigd. Volgens een omwonende is dat sinds zeer lange tijd, wellicht is dit dan al sinds 100 jaar. De padden leven in het gebied tussen het gemaal en woonhuis van Jackie Smeets. Een mooi stukje groen Grathem. Elk voorjaar trekken de padden van hun landbiotoop naar de beek om tot bevruchting en ei-afzet te komen. En het zijn niet alleen padden die daar leven, ook de Groene en Bruine kikker en de Alpenwatersalamander leven daar en trekken ook naar de beek om zich te kunnen voortplanten.

Bij het oversteken van de Bosstraat lopen ze het risico om verkeersslachtoffer te worden.
Sinds 2000 worden de padden en andere amfibieën door vrijwilligers ‘geholpen’ met het oversteken van de Bosstraat tijdens de trekperiode. Eerst werden er elk jaar schermen geplaatst zodat een directe doorgang voor de amfibieën onmogelijk was. Lopend langs de schermen vielen ze in emmers. De vrijwilligers verzamelden 2x per dag de padden uit de emmers en zetten ze aan de overkant van de weg terug in de beek. 
Sinds 2007 is in overleg met de gemeente overgegaan tot plaatsen van vaste voorzieningen. Vaste schermen maken het mogelijk dat de padden en andere amfibieën worden geleid naar enkele  ‘tunnels’ onder de weg.
Het oversteken gaat nu op eigen kracht. Ondanks de vaste voorzieningen zijn er tijdens de trekperiode altijd weer diertjes die kans zien om op de openbare weg te geraken. Hermetisch afzetten blijkt onmogelijk.

Een dagelijkse controleronde is dan ook nodig. Dit gebeurt nu door twee personen waarbij er een ’s morgens vroeg gaat en ’s avonds zo rond half negen met twee personen.
Als er dan in de berm of op de weg padden, kikkers of salamanders te zien zijn worden die alsnog veilig overgezet in de beek. De start van de trek is volledig bepaald door de temperatuur en vochtigheid. Met dit weer warmt de grond langzaam op, en als de nachttemperatuur toe gaat nemen komt de trek binnen op gang.
Naar verwachting is dat op korte termijn, binnen enkele weken. 

Voor mensen die interesse hebben en graag een keer meelopen kunnen dit telefonisch kenbaar maken bij Bert 0475-451827 (na 18:00 uur).
In verband met de veiligheid  wordt aangeraden om een reflecterend hesje aan te trekken en een zaklamp mee te nemen