Notulen 2013 en Jaarverslag Dorpsraad 2013

Ter voorbereiding op de jaarvergadering van maandag 14 april a.s. hieronder de notulen van de jaarvergadering 2013 en het jaarverslag 2013.
Heeft u naar aanleiding van deze stukken vragen of wenst u zelf een onderwerp op de agenda te willen plaatsen laat dit dan weten via onze secratris.