Mantelzorgcompliment

Hulpbehoevenden uit Leudal die hulp/zorg krijgen van een mantelzorger kunnen samen met hun mantelzorger een compliment (kleine financiële bijdrage) aanvragen. De uitvoering daarvan gebeurt in directe samenwerking en deels door welzijnsinstelling Synthese. Laat deze kans niet liggen uw mantelzorger is het meer dan waard. 
Let op: het mantelzorgcompliment is niet hetzelfde als de mantelzorgattentie. De attentie is een kleine blijk van waardering. Het compliment is een financiële bijdrage.

Vraag het mantelzorgcompliment aan: 

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Een bijzondere, maar soms ook lastige zorgtaak. Naast de dag voor de mantelzorg, en de mantelzorgattentie heeft de gemeente Leudal daarom het mantelzorgcompliment. Dit is bedoeld als waardering voor de taak die een mantelzorger op zich neemt. Ontvangt u zelf zorg of intensive ondersteuning van een familielid of vriend? Dan kunt u samen met uw mantelzorger een compliment aanvragen. Jonge mantelzorgers (12 tot en met 17 jaar) krijgen vier nationale bioscoopbonnen ter waarde van €10 per stuk. Mantelzorgers vanaf 18 jaar ontvangen een bedrag van € 100,-.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment kunt u vinden op www.leudal.nl/wmo (klik op ‘mantelzorg’, en daarna op ‘mantelzorgwaardering’). Ook kunt u hier het formulier van Steunpunt Mantelzorg Leudal vinden voor het aanvragen van het compliment. Dit kan tot 15 november 2015. 

Voor meer informatie over het mantelzorgcompliment kunt u terecht bij gemeente Leudal of bij Steunpunt Mantelzorg Leudal via mail info@synthese.nl of telefonisch (0475) 74 51 38.