Kermis in Grathem

Beste mensen,

Het zal u niet ontgaan zijn dat rondom het voortbestaan van de kermissen in de gemeente Leudal nogal het e.e.a. te doen is. Het thema heeft zelfs de carnavalsoptocht van Grathem gehaald. Hiermee is dan ook tevens op een ludieke manier aangegeven dat we de kermis in Grathem willen behouden. Ook wij als Dorpsraad willen de kermis graag behouden, het is een belangrijk evenement om de leefbaarheid in ons dorp te behouden. Vorig jaar hebben wij in het kermisweekend (26 oktober) bij elkaar gezeten met een aantal partijen (gemeente, kermisexploitanten, horecaondernemers, dorpsraad) en hebben eens gebrainstormd “hoe nu verder”. Met de resultaten uit dit overleg zijn wij aan de slag gegaan. Al snel bleek dat de gemeente nog in gesprek was met een externe partij, die bereid zou zijn om voor eigen rekening en risico de kermissen van Leudal te organiseren . Het is al een 1e stap in de goede richting nu de diverse partijen die de kermis een warm hart toedragen o.a: gemeente, dorpsraad, kermisexploitanten, horecaondernemers, Jong Nederland, Basisschool, Seniorenvereniging en nog een aantal mensen uit het dorp, de intentie hebben getoond om de voortgang van de kermis voor de toekomst veilig te stellen. Dat het een moeizaam proces is moge duidelijk zijn, zeker nu de gemeenteraad heeft besloten dat  met ingang van 2016 de kermissen in Leudal niet meer in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Op dinsdag 16 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Leudal ingestemd met het voorstel om voor 2016 de kermissen in Leudal wel nog vanuit de gemeente te organiseren. Parallel hieraan zal worden onderzocht welke nieuwe organisatievorm voor de kermissen het beste past met als uitgangspunt dat nà 2016 de organisatie van de kermissen géén gemeentelijke taak meer is.
Gelet op bovenstaande zijn wij met zijn allen nu aan zet om de kermis in Grathem te behouden voor 2017 en verder. Ik wil u allen die de kermis een warm hart toedragen graag uitnodigen te blijven meedenken naar een passende oplossing die volgens mij alleen maar een win/win situatie kan opleveren.Denk eens na over extra activiteiten rondom de kermis, hoe kunnen we de kermis aantrekkelijk en bruisend maken. Wij hoeven niet de barricade op maar zullen wel samen met u een inspanning moeten doen voor het behoud van onze kermis. Daar kunt u toch geen nee tegen zeggen !!! Zoals u weet is ons motto “Want juist jouw mening telt” laat uw mening dan ook horen en reageer op dit artikel. Uw reactie kunt u sturen naar dorpsraad1@kpnmail.nl of naar jchevers@kpnmail.nl

Theo Rittersbeek
Voorzitter Dorpsraad Grathem