Garage Sale

De Biljartclub Gratem heeft vorig jaar voor het eerst een garage-sale georganiseerd. Dit bleek een geweldig succes. De deelnemers wisten het merendeel van hun overbodige spullen aan de man te brengen, Het was gezellig druk. Door mee te doen aan de garage sale draagt u bij aan de leefbaarheid in ons dorp, mensen ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen.Natuurlijk is het voor de biljartclub ook een steuntje in de rug, Wij als Dorpsraad steunen dit soort initiatieven, Hierdoor is het voor een vereniging wat makkelijker om te kunnen blijven bestaan, hetgeen de leefbaarheid in het dorp ten goede komt.
Ook dit jaar is er weer een Garage Sale verkoop, en wel op 23september 2018 van 10.00uur tot 16.00uur. Kijk voor meerinformatie op onze Dorpsagenda.