Druk bezochte jaarvergadering Dorpsraad Grathem

Op 6 mei 2019 vond onze jaarvergadering plaats, er waren ongeveer 60 belangstellenden aanwezig. Vooral het onderwerp “informatie betreffende woningbouw in Grathem” leverde een levende discussie op. Op de vragen vanuit de zaal werd door wethouder Robert Martens aan de hand van zijn presentatie zo veel als mogelijk antwoord gegeven. Vanuit de zaal werd vooral aandacht gevraagd voor het naar behoefte van de inwoners bouwen van woningen. De wethouder gaf aan dat niet de gemeente Leudal woningen bouwt maar dat realisatie van het soort woningen in handen ligt van de projectontwikkelaar. Voor de Dorpsraad de taak om samen met de gemeente en de projectontwikkelaar in overleg te gaan om te komen tot een juiste invulling van het woningcontingent.

Door Bart Mennen werd een presentatie gegeven over de stand van zaken rondom de BMV. Door samen de schouders eronder te zetten, een positieve instelling en de vrijwillige inzet van de inwoners bij de diverse activiteiten is het voortbestaan van de BMV voorlopig gewaarborgd.

Er werd ook aandacht gevraagd voor:

  • Het ingebrachte onderwerp “luchtverontreiniging door houtkachels en open haarden”.

  • Het al dan niet realiseren van een Repair Café.   
    De Dorpsraad zal deze onderwerpen nog nader uitwerken en terugkoppelen.

Na afloop was er gelegenheid om in de foyer van de BMV een foto-expositie te bezichtigen. Deze expositie “Grathem in beeld” geeft een mooie terugblik op uw schooltijd in Grathem. 
Deze expositie is nog tenminste 2 weken te bewonderen op die tijden dat de BMV geopend is, loop gerust eens vrijblijvend binnen.

Dank aan allen die zich vrijwillige hebben ingezet voor de Dorpsraad, dank ook voor uw aanwezigheid en inbreng tijdens de jaarvergadering. Samen kunnen wij iets bereiken “Want juist jouw mening telt!”