Continuïteit van de peuterspeelzaal Grathem in gevaar

Brief aan wethouder Vogels gemeente leudal d.d. 14-12-2015

Geachte heer Vogels,  

Als Dorpsraad Grathem willen wij ons graag aansluiten bij de bezorgdheid die is ontstaan naar aanleiding van de mogelijke gevolgen voor de peuterspeelzaal in de kern Grathem.   

Zoals bekend is de Dorpsraad Grathem ten allen tijde bereid om samen met de gemeente uitdagingen voor de toekomst te bespreken en alternatieven te bedenken. Zo zijn wij met een constructieve houding "Ôs Dörp" aangegaan en wij vinden het dan ook zeer belangrijk om samen met inwoners en gemeente uitdagingen voor Grathem het hoofd te bieden.
Indien de peuterspeelzaal daadwerkelijk zal sluiten zal dit behoorlijke gevolgen hebben voor de leefbaarheid van ons dorp en staat dit haaks op de missie van "Ôs Dörp".
Op basis van informatie, welke ons verstrekt is door Hoera, blijken er voldoende kinderen gebruik te maken van de voorzieningen in Grathem.
Daarenboven wordt er in een hoog kwalitatieve omgeving educatie verzorgd voor de allerkleinsten. Het moge bekend zijn dat studies er meer en meer op wijzen hoe belangrijk de sociale en educatieve omgeving is voor de allerkleinsten en dat de drempel hiervoor zeer laag moet zijn om dit voor elke sociaal-economische klasse bereikbaar te maken. Dit is winst die moeilijk uit te drukken is in euro's maar laat zich des te beter later merken in een sterke toekomstige samenleving. Een samenleving die de gemeente Leudal in de toekomst zeker kan gebruiken. Des te meer een reden om hier met aan andere maatstaf naar te kijken en het lef te hebben om vooruit te kijken en belangrijke initiatieven te ondersteunen.   

Er is destijds door de stichting “Jip en Janneke” hard gewerkt om de continuïteit van de peuterspeelzaal te garanderen en met steun van de gemeente is er een duidelijke keuze gemaakt om volledig in te zetten voor de grote en de kleine kernen.  
Wij hopen dat de leefbaarheid van de kernen in Leudal en de toekomst van de generaties die Leudal ook straks sterk kunnen maken prefereert boven bezuinigingen en juridische ontwikkelingen. Wij hebben er dan ook het volle vertrouwen in dat de gemeente de gemeenschap als allerhoogste prioriteit heeft en ook in de nabije en langdurige toekomst geïnvesteerd wordt in de komende generaties.  

Hoogachtend, Dr. Pascal Smeets  

 

Namens het bestuur en de leden van de Dorpsraad Grathem