Aankoop perceel Huskens door de gemeente Leudal

De Dorpsraad Grathem heeft begin december vernomen, dat de gemeente Leudal voornemens was, om het niet meer in gebruik zijnde pand van transportbedrijf Huskens aan te kopen. Een goed voornemen om een maatschappelijk probleem uit het verleden en mogelijk ook in de toekomst op te lossen. Ook zal de milieubelasting, met name voor de omwonenden, hierdoor duidelijk afnemen. Het probleem van de vele transportbewegingen binnen de kern Grathem betrof onder andere de veiligheid en milieubelasting die dit met zich mee bracht. Het bedrijf is gesitueerd in een 30 km zone en ligt op de looproute waarvan de schoolkinderen thans nog gebruik maken om op school te komen.

Nadat het voornemen tot aankoop bij ons bekend was en wij vernomen hadden dat de raad in hun vergadering van 11 december hierover een beslissing zou nemen hebben wij actie ondernomen. Wij hebben overleg gehad met de verantwoordelijk wethouder en tevens een brief gestuurd naar alle raadsleden waarin de problemen uit het verleden zijn geschetst en waarin wij tevens hebben aangegeven dat dit een unieke kans is om een maatschappelijk probleem binnen de kern Grathem op te lossen. Ook hebben wij aangegeven dat, als de gemeente Leudal het perceel aankoopt, er een mogelijkheid is om de bestemming te wijzigen, b.v. naar woningbouw.

Wij hebben afgesloten met de opmerking dat wij er van uit gaan dat de raad een wijze en goed doordachte beslissing zou nemen. In de vergadering van 11 december is het collegevoorstel unaniem aangenomen waarmee de aankoop een feit was. Wij zijn dan ook erg blij met dit besluit en hopen hiermee wederom een bijdrage te hebben geleverd aan de aan de leefbaarheid binnen de kern Grathem.