9 april Start Repair Café

Beleef het mee, de start van ons Repair Café. U krijgt hiervoor binnenkort een flyer in de bus. Bent u nu al nieuwsgierig open dan de bijgevoegde flyer.
Zie ook het nieuwsitem van 24 januari j.l. De vrijwilligers van de Dorpsraad Grathem heten u iedere 2e zaterdag van de maand van harte welkom.