2e Knopenlopen wandeling


De Dorpsraad Grathem nodigt u uit om samen met de inwoners van Grathem een deel van de knopenlopen route te doen. Tijdens de wandeling willen wij stil blijven staan bij enkele bijzondere landschapselementen en daar iets over vertellen. Ook wij willen informatie van u ontvangen door tijdens het wandelen op deze informele wijze met u van gedachten wisselen over de onderwerpen die bij u leven.

De start van deze 2e Knopenlopenwandeling is op zaterdag 11 juli is vanaf de "Markt" en de vertrektijd is 10.00 uur Er is gezorgd voor een “koffiepunt” onderweg. 

Vertel ons tijdens de wandeling wat er leeft in het dorp. Wij horen graag uw mening.

  • Over veiligheid
  • Hoe denkt u over de kermis in Grathem
  • Doen wij genoeg m.b.t. leefbaarheid
  • Hangjongeren
  • Bereikbaarheid
  • Speelvoorzieningen voor de jeugd
  • Overlast
  • Verpaupering door leegstaande gebouwen
  • U bent van mening dat ……
  • Vul zelf maar in maakt niet uit welk onderwerp

Namens bestuur van de Dorpsraad Grathem en leden van de werkgroep buitengebied van harte welkom en wij wensen de deelnemers heel veel wandelplezier.  

Theo Rittersbeek
(Voorzitter)