11e Jaarvergadering Dorpsraad Grathem 23 april

Het is al weer bijna tijd voor onze jaarvergadering, de 11e inmiddels. De Dorpsraad Grathem heeft een aantal vrijwilligers die zich vol overgave inzetten voor de leefbaarheid in Grathem. Dit kunnen ze niet alleen, mede dankzij onze inwoners die ons het vertrouwen hebben gegeven, hebben wij de leefbaarheid in Grathem de afgelopen jaren kunnen verbeteren. Wij willen dit werk graag voort zetten maar uw inbreng is daarbij echt noodzakelijk. Zijn er zaken die volgens u de aandacht verdienen geef dit dan door aan ons secreatriaat. Kom ook naar onze jaarvergadering op 23 april a.s. waar we terug kijken en zeker ook vooruit kijken. Reserveer deze datum al vast in uw agenda. Meer informatie over agenda en invulling van de vergadering volgen nog.